messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
find_in_page รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม