messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์/โทรสาร : 054-705151 E-Mail: saraban_06550606@dla.go.th https://www.tambonyom.go.th/
QR Code อบต.ยม

QR Code กองคลัง อบต.ยม

กองช่าง อบต.ยม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ยม

แผนที่หน่วยงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม