messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
-อยู่ระหว่างสรรหา-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : -

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม