messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี[28 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 2)[24 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยม[21 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่ 1-10[21 พฤษภาคม 2567]
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว[29 มีนาคม 2567]
โครงการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลยมภายใต้โครงการ “ ประเทศไทยไร้ขยะ ”[27 มีนาคม 2567]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[26 มีนาคม 2567]
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ[22 มีนาคม 2567]
กิจกรมการไหว้พระของเด็กปฐมวัย[22 มีนาคม 2567]
กิจกรรมเด็กปฐมวัยใส่ใจวิธีพุทธ การนั่งสมาธิ[22 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 115 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม