องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 เมษายน 2565]
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่ 1-10 [17 มีนาคม 2565]
ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการ [16 มีนาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมควบคุมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [11 มีนาคม 2565]
โครงการเตรียมพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2565 [15 กุมภาพันธ์ 2565]
กิจกรรมถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ [12 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและสาธารณะภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [24 ธันวาคม 2564]
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่1-10 (การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) [15 กันยายน 2564]
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่ 1-10 [6 กันยายน 2564]
กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [27 กรกฎาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3 4 5 6