ชื่อเรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 6

ชื่อไฟล์ : vyBhzb0Wed25625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้