messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency Inventory)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 433
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
นักบริหารงานการศึกษา ต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
นักบริหารงานช่าง ต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
นักบริหารงานคลัง ต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
นักบริหารงานทั่วไป ต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
นักบริหารงานท้องถิ่น-ต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม