messager
 
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
นายธนา ไชยสลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
call : โทร 087-1804140
QR Code
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
มอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงรวมถึงให้กำลังใจกับคนคนดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลยม
เก็บขยะอันตรายชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลยม
โครงการหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 2)
 

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567[12 เมษายน 2567]

1. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2566 [12 เมษายน 2566]

1.ขยะเปียกลดโลก[30 พฤศจิกายน 2565]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
ดูเมนูทั้งหมด
ระเบียบ/กฎหมาย

สถิติ sitemap
วันนี้ 85
เดือนนี้2,008
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)53,722
ทั้งหมด 280,000

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม