messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
31 พฤษภาคม 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิรต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 33
4 กุมภาพันธ์ 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 107
8 ธันวาคม 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 185
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม