messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box ฝ่ายสภา
นายเดชา คำแสน
ประธานสภา อบต.ยม
โทร : 089-838-3659
นายเกียรติ คำแสน
รองประธานสภา อบต.ยม
โทร : 081-035-0847
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
เลขานุการสภา อบต.ยม
โทร : 098-061-2124
นางสาวชัชฎานันท์ ขันเขื่อน
ส.อบต.หมู่1
โทร : 081-805-2970
นายสวิง คำแสน
ส.อบต.หมู่ 2
โทร : 094-592-0395
นายราชันย์ สมหน่อ
ส.อบต.หมู่ 4
โทร : 093-258-4485
นายสุมล อินมา
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 081-998-2763
นายเกียรติณรงค์ คำแสน
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 081-166-8594
นายธีระ ธรรมสละ
ส.อบต.หมู่ 8
โทร : 080-124-0344
นายสุชาติ ติละ
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 062-939-2717
นายสมคิด แสนสี
ส.อบต.หมู่ 10
โทร : 085-710-2711

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม