องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร/โทรสาร: 054-705-151


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
account_box คณะผู้บริหาร
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
นายสิทธิรักษ์ มะโนปีน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 062-298-3955
นายสิทธิรักษ์ มะโนปีน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 062-298-3955
นายผล จันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 061-069-9079
นายผล จันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 061-069-9079
นางผัสภรณ์ จันฟุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-198-0601
นางผัสภรณ์ จันฟุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-198-0601
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน