องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร/โทรสาร: 054-705-151

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 299
account_box คณะผู้บริหาร
นายธนา ไชยสลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 087-180-4140
นายธนา ไชยสลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 087-180-4140
นายณรงค์พันธ์ ใหม่ไชย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 080-133-6640
นายณรงค์พันธ์ ใหม่ไชย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 080-133-6640
นายกฤษฎา สุยะตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 093-192-4472
นายกฤษฎา สุยะตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 093-192-4472
นายธนากร ธนะตา
เลขานุการนายก อบต.ยม
โทร : 098-890-8068
นายธนากร ธนะตา
เลขานุการนายก อบต.ยม
โทร : 098-890-8068
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายธนา ไชยสลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 087-180-4140
นายธนา ไชยสลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 087-180-4140
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน