องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร/โทรสาร: 054-705-151


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 323
16 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 41
31 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 239
20 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 185
19 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลยม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 198
3 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 175
29 เมษายน 2564
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
16 เมษายน 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 142
31 มีนาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
26 มีนาคม 2564
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
3 มีนาคม 2564
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์งานตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.78-007 สายบ้านก๋ง - ห้วยช้างสั่น ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 61
3 มีนาคม 2564
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์งานตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.78-009-010 ซอย 2 และซอย 3 จำนวน 2 จุด ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 61
3 มีนาคม 2564
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์งานตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.78-001 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
23 กุมภาพันธ์ 2564
photo ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 36
16 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 56
29 มกราคม 2564
insert_drive_file ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ รอบ 2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 80
29 มกราคม 2564
insert_drive_file แนวปฏิบัติการรายงานตัวและทำสัญญาของผู้ผ่านการคัดเลือกภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 78
21 มกราคม 2564
photo การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 81
20 มกราคม 2564
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
29 ธันวาคม 2563
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 149
1 - 20 (ทั้งหมด 97 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน