องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การขอทำบัตรผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกรณี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนตำบลยม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การรับลงทะเบียนผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 171 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม