messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลยม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลยม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
ประมวลจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยม ประจำปี พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 326
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยม ประจำปี พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 327
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม