messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
find_in_page แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม