องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อขออนุญาติปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม