องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนของ อบต.ยม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม