messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาตรการภายในเเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจิรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม