องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file กำหนดการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม