messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม