messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2566 [12 เมษายน 2566]
1.ขยะเปียกลดโลก[30 พฤศจิกายน 2565]
การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น[15 มิถุนายน 2565]
อบต.ยม ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น[4 เมษายน 2565]
ร่วมรับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง [22 มีนาคม 2565]
การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2564[2 เมษายน 2564]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม